PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
commissie eredienst commissie eredienst
Lied van de maand

Liederen van de maand september en oktober
206 De zon gaat op in gouden schijn
t Michaël Weisse (verm.1488-1535) , vert. Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995)
m Melchior Vulpius  (ong. 1570-1615) – “Der Tag bricht an und zeiget sich”
318 Het woord brengt de waarheid teweeg
t Jan Willem Schulte Nordholt  (1920-1995) / m Willem Vogel (1920-2010)

Michaël Weisse is de samensteller van het in 1531 verschenen liedboek “Ein Geseng bucheln”. Dit is een Duitstalig liedboek dat als tweede liedboek van de Boheems-Moravische Broederschap is verschenen. Deze gemeenschap heeft haar idealen met betrekking tot een vrome levenswandel mede proberen te realiseren via liederen. Vandaar de uitgave van een, voor die tijd omvangrijke, liedbundel met 157 liederen. Weisse was in die tijd tamelijk vernieuwend met de duidelijke rubricering van liederen. De bundel bevat verschillende kerkelijk-jaar-rubrieken en een rubriek voor de tijden van de dag. In de laatste rubriek is het lied “Der Tag bricht an und zeiget sich” opgenomen. Jan Willem Schulte Nordholt heeft hiervan voor het Liedboek voor de kerken de eerste Nederlandse versie gemaakt (gezang 374). Het lied bezingt de dag als een periode waarin we worden opgeroepen om Christus na te volgen, ons aan Hem te wijden en daarbij Gods hulp te vragen. In de eerste twee coupletten wordt de oproep gedaan om bij het begin van de dag gezamenlijk een gebed tot God te richten. In het derde couplet wordt hieraan met een dankgebed gehoor gegeven. Wij danken God voor zijn barmhartigheid en bescherming in de afgelopen nacht. In couplet vier en vijf wordt om hulp en kracht gevraagd bij het bestrijden van al het kwaad. In de laatste twee coupletten klinkt de belofte van toewijding aan God met de bede ons daarbij te helpen. Het oorspronkelijke, Duitse, lied heeft de melodie van een Tsjechisch lied uit de eerste broederschapsbundel uit 1501. Bij de samenstelling van Liedboek voor de Kerken is er voor dit lied voor de zeventiende -eeuwse melodie van Vulpius gekozen. Deze melodie heeft dezelfde tweedeling als die in de tekst. Hierbij vormen de eerste twee regels en de laatste twee regels van elk couplet een geheel.  Dit lied van de maand is een mooi lied om de komende zondagen met gemeente en voorzangers te spreken en te zingen. Hierbij zou het gebed door de gemeente gesproken kunnen worden (couplet 3,4,5). Dit gebed kan door voorzangers zingend worden omsloten met de gebedsoproep (couplet 1,2) en de toewijding aan God (couplet 6,7).

Het lied van de maand oktober heeft ook een tekst van Jan Willem Schulte Nordholt. Deze keer geen vertaling, maar een in 1957 nieuw geschreven poëtische samenvatting van wat de Bijbel ons in hoofdlijnen voorhoudt en de eenheid van het eerste en tweede testament haast onmerkbaar worden aangetoond. Pas in 1989 heeft Willem Vogel hierbij een melodie geschreven. Dit is ritmisch een uitdaging geweest, doordat de coupletten wisselende tekstaccenten hebben en het aantal  lettergrepen ongelijk is. Dit is opgelost door in zinnen met minder lettergrepen de korte noten te verlengen. Een mooi lied om rondom het Woord te zingen.

Namens Taakgroep Eredienst,
Helga Janssens-Baan
 
terug
 
 
 
nieuwsbrief

klik hier voor de Nieuwsbrief van 18 oktober 2020
 
 
Wij de kerk

  meer
 
Privacyverklaring Prot. Gemeente te Tilburg e.o.
Privacyverklaring juni 2018.pdf
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat
5037 DC Tilburg
013 4671763
e-mail: info@pkn-tilburg.nl

route, klik hier
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.