PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
commissie eredienst commissie eredienst


Lied van de maand


Liederen van de maand december en januari
338 F Halleluja – voor de adventstijd
t Lucas 3: 4 en 6 / m Albert de Klerk (1917-1998)
530 De Geest des Heren is op hem - bij Lucas 4: 14-21
t Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995) / m Paul Schollaert (1940)
Vanaf zondag 29 november bereiden we ons in de liturgie voor op het komende Kerstfeest. Als lied van de maand hebben we voor deze adventsperiode een Halleluja gekozen. Halleluja kan worden vertaald met “Godlof!”. Het is een samenstelling van de gebiedende wijs van het Hebreeuwse werkwoord dat “loven” betekent en “Jah”, de verkorte Godsnaam. In de psalmen komt dit woord veelvuldig aan het begin en/of einde voor. Al in de Joodse liturgie komt het Halleluja als een gezongen lofprijzing voor. De vroeg-christelijke kerk heeft deze lofprijzing overgenomen en via de oosterse kerken is het in de westerse kerken terecht gekomen. Het Halleluja wordt in de liturgie gezongen als begroeting van het evangelie en wordt dus voor de evangelielezing gezongen. Vaak worden hieraan enkele verzen toegevoegd die passend zijn bij de psalm – of
evangelielezing van desbetreffende zondag of bij de tijd van het liturgisch jaar. Deze toevoeging is vermoedelijk door paus Gregorius de Grote (overl. 604) ingevoerd. De toegevoegde tekst in 338F komt uit Lucas 3: 4 en 6: “Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht en heel de mensheid zal Gods redding aanschouwen”. Albert de Klerk heeft voor dit Halleluja een feestelijke melodie geschreven die door de driedelige maatsoort een dansend karakter heeft.

Na de voorbereiding in de adventstijd kunnen we dankbaar gaan vieren. Dit doen we in de Kerst- en Epifaniëntijd. waarbij we lied 530 hebben gekozen. De tekst is geschreven naar Lucas 4: 14-21. Hierin lezen we over Jezus’ optreden in de synagoge van Nazaret waar Hij Jesaja 61:1-2 voorleest. Beide teksten zijn in de liedtekst terug te vinden. In de eerste strofe verwijst de laatste zin “als hoorden wij Gods eigen stem” naar Lucas 4: 21 “Heden is het schriftwoord voor uw oren in vervulling gegaan”. Het Jesajacitaat wordt in couplet 2 en 3 verwoord. In het vierde couplet danken wij, samen met de hoorders uit Lucas 4, God voor de stem die heeft geklonken. De stem die uitzicht op Jeruzalem geeft. Het lied heeft een melodie die op het Gregoriaans is gebaseerd. Karakteristieken hiervan zijn de trapsgewijze melodiebouw en de voorbereiding op een tekstaccent met een langere toon op de voorafgaande minder belangrijke lettergreep. Het lied begint met een lange noot op “De” waarmee de aandacht wordt gevestigd op het volgende woord “Geest”.

Halleluja! Wij danken God voor de stem die in ons midden heeft geklonken, die ons gebroken hart herstelt en barmhartigheid schenkt.

Namens Taakgroep Eredienst,
Helga Janssens-Baan
 
terug
 
 
 
nieuwsbrief

klik hier voor de Nieuwsbrief van zondag 17 januari 2021
 
 
Wij de kerk

  meer
 
Privacyverklaring Prot. Gemeente te Tilburg e.o.
Privacyverklaring juni 2018.pdf
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat
5037 DC Tilburg
013 4671763
e-mail: info@pkn-tilburg.nl

route, klik hier
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.