PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
commissie eredienst commissie eredienst

Lied van de maand

Lied van de maand januari
Lied 8b Zie de zon, zie de maan
t en m Rikkert Zuiderveld, bij Psalm 8
 
In januari zingen we Psalm 8 zoals die door Rikkert Zuiderveld (1947) is verwoord en getoonzet. Volgens de Lutherse traditie wordt Psalm 8 op 1 januari, de achtste dag van Kerst waarop de naamgeving van Jezus wordt gevierd, gezongen. In deze psalm wordt gezongen over de machtige, heerlijke naam van God. Zuiderveld benadrukt dit eerbetoon aan het einde van elk couplet. De laatste twee regels van de coupletten 1 tot en met 4 klinken als een refrein: “Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw naam!” Hierin wordt benoemd waarom die naam heerlijk is: door de onvoorstelbaar wonderlijke daden. In de eerste drie regels van elk couplet wordt beschreven waaraan deze daden in de schepping zijn te herkennen. Wij zien, horen, ruiken en voelen ze overal om ons heen. Kijk naar de zon, maan en sterren. Luister naar de zee, wind en regen. Ruik de bloem, vrucht en de geuren in de wind. Voel je hart, huid en adem. Dit lied is een lied vol verwondering waarin het gaat om aandachtig en dankbaar leven. De dankbaarheid wordt in het laatste couplet, couplet 5, krachtig onderstreept. Dit couplet heeft vier regels in plaats van vijf zoals de overige coupletten. Hierin worden de kernzinnen uit couplet 1 herhaald en klinkt ook de verwondering over ons eigen bestaan.
 
“Zie de zon, zie de maan” heeft een vlotte melodie die in de eerste regels vertellend en in de laatste regel juichend klinkt. In de opbouw van de melodie wordt naar de lofprijzing toegezongen . De eerste twee regels hebben dezelfde melodie die relatief laag klinkt. Daarna stijgt de melodie en eindigt in de laatste regel met de hoogste tonen van het lied. In de loop van het lied wordt het ritme steeds gevarieerder en beweeglijker. De aanroeping en lofprijzing In de laatste regel worden door de rust na “Heer” extra benadrukt. Samen met de topnoten uit het lied ontstaat hierdoor een uitbundige lofprijzing.
 
De inhoud van Psalm 8 past door de lofprijzing op de Naam heel mooi bij de zondag van de Naamgeving. Met de uitgebreide lofzang waarin dankbaarheid voor het leven doorklinkt, is deze psalm niet alleen aan deze zondag voorbehouden. Het is een mooi danklied over het wonder van ons bestaan. Hierover mogen we minimaal een maand zingen! 
 
 
Namens Commissie Eredienst,
Helga Janssens-Baan
 
 
 

terug
 
 
 

zondagse eredienst
datum en tijdstip 20-01-2019 om 9.30u
meer details

 
nieuwsbrief

klik hier voor de nieuwsbrief van zondag 13 januari 2019
 
Wij de kerk

  meer
 
Privacyverklaring Prot. Gemeente te Tilburg e.o.
Privacyverklaring juni 2018.pdf
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
eredienst naluisteren?

de diensten van de afgelopen zondagen

 
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat
5037 DC Tilburg
013 4671763
e-mail:

route, klik hier
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.