PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
commissie eredienst commissie eredienst

Lied van de maand

Lied van de maand september
280 De vreugde voert ons naar dit huis
t Sytze de Vries / m Willem Vogel
 
Deze maand hebben we gekozen voor een lied dat in onze gemeente inmiddels goed bekend is. Het is een vreugdevol openingslied dat door Sytze de Vries (1933) gedicht is en waarbij Willem Vogel (1920-2010) de melodie gecomponeerd heeft. Het lied is in 1993 voor het eerst verschenen in de “Amsterdamse Katernen” en is daarna in verschillende liedbundels opgenomen, waaronder “Zingend Geloven” (aanvullende liedbundels bij “Liedboek voor de Kerken”), “Tussentijds” (voorbereidende bundel voor het nieuwe liedboek) en de Vlaamse kerkliedbundel “Zingt Jubilate”.
 
De melodie van het lied heeft een eenvoudig en opgewekt karakter. Willem Vogel zou gezegd hebben “Ik heb hem niet bedacht, ik heb hem alleen maar opgeschreven”. Hierdoor is een herkenbare melodie ontstaan die spontaan meegezongen wordt. Het lied begint met een opwekkende kwartsprong, waarbij de vreugde in de eerste regel extra onderstreept wordt door de twee korte noten op de eerste lettergreep. De melodie stijgt in regel twee en drie en wordt in de vierde regel  huppelend afgesloten met nog meer korte noten. De melodie van deze slotregel is afgeleid van andere kerkliederen die Willem Vogel en eerdere kerkliedcomponisten geschreven hebben.  Zie hiervoor de laatste regels van Lied 439 “Verwacht de komst des Heren”, Lied 600 “Licht, ontloken aan het donker”, Lied 709 “Nooit lichter ving de lente aan”, Lied 971 “Zing een nieuw lied voor God de Here”.  
 
De tekst van het lied verwijst in couplet 4 en 5 naar Genesis 28. God verschijnt in een droom aan Jakob. De hemel gaat open en langs de ladder tussen aarde en hemel gaan engelen omhoog en dalen af. God belooft aan Jakob dat Hij hem overal zal beschermen, waar hij ook heengaat. Wanneer Jakob wakker wordt ervaart hij Gods aanwezigheid en wordt met eerbied vervuld: Deze ontzagwekkende plaats is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn! De steen, waarop hij geslapen heeft, richt hij op en wijdt deze met olie. Deze steen zal een huis van God worden.
 
Wij komen samen in het huis van God waar het woord aan ons geschiedt. Waar wij bidden dat ook op deze plaats de hemel opengaat en engelen zullen komen om te troosten. Zoals dit door vele generaties vóór ons is gedaan, hun gebeden hangen als een wolk om ons heen. Zo voert de vreugde ons naar dit huis. Waar wij met God het brood breken om te vieren dat Hij zijn liefdesverbond met ons wil aangaan. God roept zijn naam over ons uit en wekt in ons het lied.
 
 
Namens Commissie Eredienst,
Helga Janssens-Baan
 
 

terug
 
 
 

zondagse eredienst
datum en tijdstip 24-09-2017 om 9.30u
ds. Corrie Terlouw

Welkom!


-----------------------------

om 10.30u
Oecumenische Viering
Mariakerk
ds. Ruth Jellema en 
pastor Ben JansenWelkom!

 meer details

 
nieuwsbrief

   klik hier voor de nieuwsbrief van zondag 17 september
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
dagtekst Taize
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat

5037 DC Tilburg

013 4671763

e-mail:

 
eredienst naluisteren?

de diensten van de afgelopen zondagen

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.