PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
commissie eredienst commissie eredienst

Lied van de maand


Lied van de maanden mei-juni
Paastijd
647 Voor mensen die naamloos
t Henk Jongerius, m Jan Raas
 
Het lied “Voor mensen die naamloos” is voor het eerst in 1979 verschenen in het liedbundeltje “Twaalf liederen” van Henk Jongerius (1941) en Jan Raas (1942). Daarna is het in verschillende Katholieke en Protestantse liedbundels opgenomen waaronder Tussentijds (nummer 168) en ons huidige liedboek uit 2013 (lied 647). Het is onder de rubriek “Getijden van het jaar – Paastijd” opgenomen.
 
Henk Jongerius heeft het lied geschreven bij Lucas 24: 13-35, het verhaal van de Emmaüsgangers. In de liedtekst is het verhaal van de teleurgestelde en mismoedige leerlingen op weg van Jeruzalem naar Emmaüs te herkennen. De meest directe verwijzing naar de ontmoeting tussen de Emmaüsgangers en Jezus staat  in de tweede strofe. Met de woorden “verschijnt hier een teken, brood om te breken” wordt verwezen naar de Maaltijd waarin Jezus wordt herkend. “Ontwaakt hier nieuw leven” in de eerste strofe is een ondubbelzinnige verwijzing naar de Opstanding. In de derde strofe is sprake van mensen die vragend, wachtend en wakend door het leven gaan. Hiermee wordt verwezen naar de volgelingen van Jezus, die in de hoop leefden dat Jezus degene was die Israël zou bevrijden (Lucas 24: 21). Aan het einde van het lied verbindt de nieuwe Adam, Jezus, de oude mens opnieuw met God.
 
Het lied zingt over mensen die op weg zijn. Deze mensen zijn getekend door ervaringen van voorlopigheid, onzekerheid en kwetsbaarheid. Zij zijn nog zonder naam. In de eerste drie regels van elke strofe worden deze mensen gekarakteri-seerd. De laatste drie regels roepen met een toezegging een nieuwe werkelijkheid op. Door het woord “wij” aan het begin van elke slotregel lijkt het erop dat wij die mensen zijn die naamloos, kwetsbaar en weerloos door het leven gaan. Er worden aan ons toezeggingen gedaan. Dit gebeurt “hier” (zie elke vierde regel van een strofe), de plaats waar wij liturgie vieren. Hier ontwaakt nieuw leven, verschijnt het teken van brood dat gebroken wordt en weerklinken woorden waar God naar luisteren wil. In de liturgie kunnen wij ons wel en wee voor God brengen en naar Gods woord luisteren. Er vinden veranderingen plaats: naamlozen krijgen een naam, wij kunnen bestaan door het breken van het brood, wij worden verstaan, wij dragen Zijn naam en zullen zoals de eerste mensen (Adam) weer tot het echte leven komen.
 
“Voor mensen die naamloos” is een lied van belofte. Een mooi lied om in de Paastijd de vieringen mee te beginnen. Het sluit ook mooi aan bij de afbeelding op onze Paaskaars. De Emmaüsgangers zijn met Jezus in een goed gesprek onderweg naar een beloftevolle toekomst die verder reikt dan wij mensen kunnen vermoeden.
 
Namens Commissie Eredienst,
Helga Janssens-Baan
 
terug
 
 
 

zondagdienst
datum en tijdstip 23-06-2019 om 9.30
In deze dienst wordt mevrouw Cissy Mohr bevestigd als ouderling voor het pastoraat.meer details

zondagdienst Kind&jongerenviering
datum en tijdstip 30-06-2019 om 9.30
meer details

zondagdienst
datum en tijdstip 07-07-2019 om 9:30
meer details

zondagdienst, viering H. Avondmaal
datum en tijdstip 14-07-2019 om 9:30
meer details

 
nieuwsbrief

Klik hier voor de nieuwsbrief van zondag 16 juni 2019
 
Wij de kerk

  meer
 
Privacyverklaring Prot. Gemeente te Tilburg e.o.
Privacyverklaring juni 2018.pdf
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
eredienst naluisteren?

de diensten van de afgelopen zondagen

 
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat
5037 DC Tilburg
013 4671763
e-mail:

route, klik hier
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.