PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
commissie eredienst commissie eredienst

Lied van de maand

Lied van de maand mei 'Bless the Lord'
Lied 103E Bless the Lord
t Communauté de Taizé    m Jacques Berthier
Psalm 103 1-4,8,10,13,17-18

In mei zingen we Psalm 103 Bless the Lord. Dit lied staat in de eerste rubriek van Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk. In deze rubriek zijn alle 150 Geneefse Psalmen opgenomen zoals die ook in het Liedboek voor de Kerken opgenomen zijn. Aan verschillende Psalmen zijn varianten toegevoegd. Bij Psalm 103 zijn dit er 5. Bless the Lord is de vijfde en afkomstig van de oecumenische Gemeenschap van Taizé (Frankrijk). Deze gemeenschap is in de jaren veertig van de vorige eeuw door de Zwitserse, protestantse, theoloog  Roger Louis Schutz-Marsauche (1915-2005) gesticht. Roger vestigde zich in 1940 samen met zijn zus in Taizé om, voornamelijk Joodse, mensen op te vangen die op de vlucht waren voor het oorlogsgeweld. In 1942 moest hijzelf ook vluchten. Hij keerde in 1944 terug met broeders die zich inmiddels bij hem hadden aangesloten en stichtte een oecumenische gemeenschap. In de eerste jaren na de oorlog verzorgden de broeders Duitse krijgsgevangenen in een nabijgelegen kamp en vingen zij in hun gemeenschap oorlogsweeskinderen op. Theologen bezochten Taizé voor nadere kennismaking met deze nieuwe oecumenische kloostergemeenschap. Vanaf de jaren 50 zijn steeds meer jongeren de Communiteit gaan bezoeken. Tijdens hun verblijf vieren ze samen met de broeders het gemeenschappelijk gebed dat drie keer per dag gehouden wordt. In deze vieringen is veel ruimte voor stilte en gebed en het herhaaldelijk zingen van korte psalmteksten. Bij dit psalmzingen wordt door alle aanwezigen het kernvers gezongen waar overheen een voorzanger enkele andere verzen van de psalm zingt.  Psalm 103E is hier een voorbeeld van. Het kernvers is Psalm 103:1. Deze tekst is in het liedboek in het Engels opgenomen om het internationale karakter van Taizé te benadrukken. In de gemeenschap wonen broeders die afkomstig zijn uit 25 verschillende landen en de gemeenschap wordt, met name rond Pasen en in de zomer, door duizenden jongeren uit verschillende Europese landen bezocht.
Het lied biedt voor de praktische uitvoering verschillende mogelijkheden. Het kernvers "Bless the Lord” kan als zelfstandige acclamatie gezongen worden. Wanneer het lied in zijn geheel gebeden wordt, waarbij geen voorzanger beschikbaar is, kunnen de psalmteksten van de voorzanger gelezen worden, terwijl gelijktijdig het kernvers gezongen wordt. Het kernvers is door de eenvoudige zetting ook voor minder geschoolde zangers goed meerstemmig te zingen. Dit is een karakteristiek kenmerk van de muziek van Taizé. Zo kan iedereen op eigen stemhoogte zingend bidden: Prijs de Heer mijn ziel, Hij laat mij leven!
Namens Commissie Eredienst,
HELGA JANSSENS-BAAN
 

terug
 
 
 

zondagse eredienst
datum en tijdstip 20-05-2018 om 9.30u

Pinksterfeest!ds. Ruth Jellema

Welkom!
 meer details

 
nieuwsbrief

   klik hier voor de nieuwsbrief van zondag 20 mei 2018
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
dagtekst Taize
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat

5037 DC Tilburg

013 4671763

e-mail:

 
eredienst naluisteren?

de diensten van de afgelopen zondagen

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.