PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
Tafelpraat 18 januari j.l.

Tafelpraat 18 januari j.l.

Op woensdag 18 januari is in de Opstandingskerk in het kader van het Lutherjaar de bijeenkomst 'Tafelpraat' gehouden. Een kort verslagje.

Eten en praten met Luther. Wij, gemeenteleden en niet gemeenteleden, werden hartelijk ontvangen door Ruth en de vrijwilligers. Onder het genot van een heerlijke maaltijd hebben wij, na een korte inleiding, gezamenlijk over 3 stellingen van Luther gesproken. We zijn ruim uit de tijd gelopen, iedereen was erg enthousiast. Hopelijk worden er meer van deze gelegenheden geboden.

lees meer »
 
Taizéviering zondag 22 januari 2017 Taizéviering zondag 22 januari 2017

Op zondagmiddag 22 januari 2017 om 16.30 uur wordt in de Opstandingskerk een meditatieve viering in de traditie van Taizé gevierd. De kenmerken van een Taizéviering zijn het lezen of zingen van psalmen, het lezen van een evangelietekst, een stilte in plaats van een preek ter overweging van de gehoorde teksten, gebeden en liederen uit Taizé met korte teksten die meerdere keren herhaald worden. Tijdens de viering is ruime aandacht voor stilte en licht. Wij zijn stil, omdat wanneer wij proberen om gemeenschap met God in woorden uit te drukken, dat snel ons verstand te boven gaat. Maar in de diepte van de mens bidt Christus door de heilige Geest meer dan wij vermoeden. Gods stem zwijgt niet, maar God wil zich nooit opdringen. Dikwijls laat zijn stem zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. Stil zijn in zijn aanwezigheid, om zijn Geest te ontvangen, is reeds bidden. Wij steken kaarsjes aan en bezingen het licht als symbool dat ons herinnert dat Christus’ liefde een vuur is dat nooit uitdooft, ook al verdicht de nacht zich in ons persoonlijk leven of in het leven van de mensheid.
De Taizéviering wordt muzikaal ondersteund door een ad hoc cantorij en musici van de Petrus en Paulusparochie, Ekklesia Tilburg en Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken.
Wij nodigen iedereen van harte uit om deze viering met ons mee te vieren.
 
Voorafgaande aan de viering is iedereen hartelijk uitgenodigd om vanaf 15.15 uur de Taizéliederen, die we in de viering gaan zingen, te repeteren. Je kunt dan in de viering jouw eigen stem zingen: bas, tenor, alt of sopraan.
 
We zien jullie graag in de Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg
 
Namens de voorbereidingsgroep,
Cinthy van Berkel-van der Plaats, Meike Bel, Lilian Wolters-van der Plaats,
Helga Janssens-Baan  013-4676137 

 
Lutherjaar of Jaar van de Oecumene

Lutherjaar of Jaar van de Oecumene

Een gezamenlijk Vorming-en-Toerustingsprogramma van de Petrus en Pauluskerk, de Protestantse Gemeente Tilburg en Ekklesia Tilburg.  

Voor het programma zie 'Gesprek & Geloofsverdieping'.

Activiteiten in januari 2017:

woensdag 18 januari: 'Tafelpraat':
eten en praten met Luther, in de Opstandingskerk. Welkom! 18.00-20.00 uur (graag van te voren opgeven)

zondag 22 januari: Oecumenische Taizéviering, Opstandingskerk, 16.30 uur

 
WELKOM WELKOM

Welkom bij de Protestantse Gemeente Tilburg en omstreken.

Wij zijn een levendige en veelkleurige protestantse gemeente in Tilburg.

Iedere zondag is er een kerkdienst om 09.30u. Iedereen is van harte welkom!

Ons kerkgebouw, de Opstandingskerk, staat aan de Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC te Tilburg.

Startzondag 14 september 2014

 
 
 

taizéviering
datum en tijdstip 22-01-2017 om 16.30u

TaizévieringAllen welkom!

 meer details

zondagse eredienst
datum en tijdstip 22-01-2017 om 9.30u
ds. Marieke den HartogAllen welkom!


 meer details

 
nieuwsbrief

 klik hier voor de nieuwsbrief van zondag 22 januari
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
dagtekst Taize
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat

5037 DC Tilburg

013 4671763

e-mail:

 
eredienst naluisteren?

de diensten van de afgelopen zondagen

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.